Har du rätt allriskförsäkring?

Som reumatiker?

Pappa och dotter sitter i soffa med mobiltelefon

Allriskförsäkring

Därför tecknar du denna försäkring:

Denna allriskförsäkring tecknar du för skydda dina hjälpmedel för reumatiska besvär samt självriskreducering för lös egendom som komplement till din befintliga hem- eller villaförsäkring.

Allrisken är fristående så till vida att hem- eller villaförsäkringen inte behöver vara tecknad via oss. Försäkringen avser huvudsakligen att förstärka skyddet för hjälpmedel för reumatiker och gäller utan självrisk för hjälpmedel godkända av Reumatikerförbundet.

ReumatikerBra

  • Kan köpas separat
  • Hjälpmedel ingår

Det här ingår i försäkringen:

Den täcker för lös egendom som är avsedd för privat bruk, den gäller även för lånad eller hyrd egendom. Om du får ersättning från din hem/villa-försäkringen hos annat försäkringsbolag täcker vi självrisken för dig.