Har du rätt försäkring vid sjukdom?

Som reumatiker?

Man som gör sjukgymnastik

Medicinsk invaliditet

Därför tecknar du denna försäkring:

Med försäkringen Medicinsk invaliditet vid sjukdom i kombination med vår Olycksfallsförsäkring har du en helförsäkring vid såväl sjukdom som olycksfall. Försäkringen ger ekonomisk kompensation ifall du drabbas av en sjukdom.

ReumatikerBra

  • Inga hälsokrav
  • Låg premie

Det här ingår i försäkringen:

Medicinsk invaliditet vid sjukdom är en försäkring som ger ekonomisk kompensation ifall du drabbas av sjukdom, vilket är ett viktigt komplement till övriga försäkringar, eftersom sjukdom är upphov till en stor del av det som kallas medicinskinvaliditet.

 

Försäkringsbelopp

16-39 år

40-54 år

55-67 år

20pbb

421 kr

632 kr

680kr

30pbb

599 kr

940 kr

1 004 kr

40pbb

794 kr

1 231 kr

1 328 kr

50pbb

972 kr

1 539 kr

1 652 kr