Försäkringar för familj

En familj i solnedgången.

Reumatikerförbundets försäkringserbjudande för dig och din familj

De flesta av våra medlemsförsäkringar kan du teckna direkt här genom att klicka på respektive försäkring och sedan använda ditt Bank Id. Under respektive försäkring kan du läsa mer om villkor, pris och annan viktig information. För vissa försäkringar har du möjlighet att välja försäkringsbelopp dvs maximal ersättning som försäkringen kan ge dig vid skada, detta utrycks ofta i prisbasbelopp pbb, läs mer här. Är det aktuellt att välja förmånstagare eller att försäkringen ska omfatta familjemedlem finner du även blanketter här. Givetvis hjälper vi dig gärna om något är oklart eller du saknar information använd kontaktformuläret eller ring oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men dessa gäller endast under arbetstid, men inte om något händer på fritiden. Förutom det rent fysiska och psykiska följderna, kan en olycka ställa till stor skada för din ekonomi.

Att du ska ha en olycksfallsförsäkring tycker vi är viktigt! För oss reumatiker kan det vara svårt och ibland näst intill omöjligt att teckna försäkringar då det ofta ställs hälsokrav och/eller krav om full arbetsförhet. Därför har det varit viktigt för oss på Reumatikerförbundet att vi kan erbjuda våra medlemmar en olycksfallsförsäkring utan några hälsokrav. Du som medlem i Reumatikerförbundet har möjlighet att teckna vår olycksfallsförsäkring fram till dagen innan du fyller 69 år. För dig som omfattats av Reumatikerförbundets olycksfallsförsäkring kommer från 70 års ålder erbjudas möjligheten att ansluta dig till en seniorförsäkring med livslångt skydd via Länsförsäkringar.

Läs mer

Medicinsk Invaliditet

Med försäkringen Medicinsk invaliditet vid sjukdom i kombination med vår Olycksfallsförsäkring har du en helförsäkring vid såväl sjukdom som olycksfall. Försäkringen ger ekonomisk kompensation ifall du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall.

Medicinsk invaliditet vid sjukdom är en försäkring som ger ekonomisk kompensation ifall du drabbas av sjukdom, vilket är ett viktigt komplement till övriga försäkringar, eftersom sjukdom är upphov till en stor del av det som kallas medicinskinvaliditet.

Försäkringen ersätter:

  • Försäkringen ersätter med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden
  • medicinska invaliditetsersättningen reduceras från 46 år med 5 procentenheter per år (lägst 25 %)
  • du har rätt till ersättning tidigast ett år efter det att sjukdomen visade sig

Läs mer