FAQ

Mor och dotter håller om varandra på en strand.

Frågor & svar

Har har vi samlat våra vanligaste frågor

Varför erbjuder Reumatikerförbundet försäkringar?

Vi tycker det borde vara en självklarhet att kunna köpa en vanlig försäkring. Men vi vet att det kan vara både dyrt, krångligt och ibland omöjligt för den som har en kronisk reumatisk sjukdom att få just den försäkring som behövs. Därför tar vi fram försäkringar som särskilt passar Reumatiker.

Vilka står bakom Reumatiker Försäkring?

Reumatikerförbundet har valt att arbeta med försäkringsmäklaren Hajpe för att tillsammans utveckla och erbjuda anpassade försäkringar för medlemmar. Administration såsom utskick av försäkringsbrev, premier etc. sköts av serviceorganisationen Tydliga. Såväl Hajpe som Tydliga har lång erfarenhet och står under Finansinspektionens tillsyn.

Varför har ni olika försäkringsbolag?

Tillsammans med vår partner Hajpe försöker vi hitta och erbjuda det som är bäst lämpat för medlemmar. Det innebär att vi kommer erbjuda försäkringar från olika försäkringsbolag avseende olika behov och försäkringsprodukter.

Vad innebär det för mig som har försäkringar i andra försäkringsbolag?

För dig som har gruppförsäkringar i andra försäkringsbolag finns all anledning att jämföra både villkor och pris då de ofta är förmånliga och anpassade för de med en reumatisk diagnos. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att jämföra.

Jag har råkat ut för en skada, hur ska jag göra?

Om du råkat ut för en skada och tecknat din försäkring via Reumatikerförbundets gruppförsäkring ska du alltid kontakta försäkringsbolaget. Uppgifter om var du vänder dig hittar du på ditt försäkringsbesked eller på vår hemsida om du vet vilket försäkringsbolag du har. Du når oss lätt vi formuläret på hemsidan under fliken försäkring.

Om det värsta skulle hända eller bara en liten incident inträffa kommer din försäkring hjälpa dig om du är rätt försäkrad. Om en skada eller en olycka sker ska du alltid anmäla den till ditt försäkringsbolag i första hand. Vi gör det enkelt för dig att hitta rätt och få hjälp. Gå in på vår hemsida, fliken försäkring och läs mer under rubriken, om skadan är framme.

Var ska jag vända mig med frågor och synpunkter?

Om du har frågor, synpunkter eller önskemål tveka inte att kontakta oss. Du når oss lätt vi formuläret på hemsidan under fliken försäkring.

Hur ska ja veta vilka försäkringar som passar mig och min familj?

Tycker du försäkringar är viktigt men kanske lite krångligt? Vi hjälper dig gärna med information och rådgivning för att du ska få rätt skydd utifrån dina behov och livssituation. Ta en kontakt med oss genom att använda kontaktformuläret (boka rådgivning) som finns på vår hemsida under fliken försäkring.

Vilka försäkringar erbjuder Reumatikerförbundet sina medlemmar?

Vi kommer erbjuda såväl person som sakförsäkringar. Aktuellt utbud, villkor och premier hittar du på vår hemsida under fliken försäkring.

Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring är försäkringar med villkor och premie anpassade för en given grupp tex medlemmar i Reumatikerförbundet. Gruppförsäkring innebär oftast att du kan teckna försäkringar med bättre villkor och premie än vad du som enskild individ kan.

Vem kan köpa Reumatikerförbundets gruppförsäkring?

Medlemmar i Reumatikerförbundet och dess närmast anhöriga kan köpa gruppförsäkring.

Hur köper jag försäkring?

Reumatikerförbundets försäkringar läser du mer om och tecknar direkt på vår hemsida under fliken försäkring: För de flesta försäkringarna vi erbjuder kan du med Bank ID teckna digitalt direkt på vår sida. Vissa kräver att du fyller i ett formulär.

Hur betalar jag mina försäkringar?

Du kommer få en faktura från vår partner Tydliga eller direkt från någon av de försäkringsbolag vi samarbetar med. Oftast kan du välja hur du vill betala tex swish, autogiro eller med faktura. Detta gör du i samband med att du tecknar försäkringen.

Kan jag säga upp mina försäkringar om jag inte behöver dem mer?

Ja det kan du, antingen genom att logga in på din egen försäkringssida hos vår partner Tydliga eller genom att kontakta oss. Det gör du lättast via kontaktformuläret på vår hemsida under fliken försäkring.

Vad är ett förmånsförordnande?

Ett förmåns förordnande är en blankett du anger vem du vill ska ha rätten till en försäkringsersättning från din försäkring om du skulle avlida.

Vad betyder fullt arbetsför?

Fullt arbetsför är den som:

  • Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkning, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • Inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande

Vad är en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka.

Vem kan försäkras?

Försäkringen kan köpas av dig som är medlem i Reumatikerförbundet och dina anhöriga och som är 16 år men inte 69 år. Du ska vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige, eller har din huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bosatt i annat nordiskt land.

Vad kostar olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringens pris är beroende av vilken nivå på ersättning du väljer och kostar från 51 kronor per månad för dig. När du loggar in med bank id för att teckna försäkring eller ringer kundservice räknar vi ut ditt pris.

Vem står bakom olycksfallsförsäkringen?

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar, administration sköts av vår partner Tydliga. Vill du komma i kontakt med oss, klicka här.

Var kan jag läsa mer om försäkringen och villkor?

Vad är ett PBB (prisbasbelopp)?

Det är den maximala försäkringsersättningen uttrycks i antal prisbasbelopp som för 2022 motsvarar 48 300 kronor.

Ställ din fråga

Ställ din fråga här så återkommer vi